Причини и последствия от замърсяването на атмосферния въздух.

Индустриализация и замърсяване.

Има ли връзка между ускореното развитие на промишлеността, енергетиката и транспорта, широката химизация на селското стопанство и замърсяването на атмосферния въздух? Това е един от сериозните проблеми за решаване с цел преминаване към по-устойчиво развитие на околната среда.

Поради употребата на горива в атмосферния въздух ежегодно се изхвърлят около 250 млн.тона пепел и сажди, 125 млн.тона серен диоксид, 93 млн. тона сероводород, 23 млрд. тона въглероден диоксид, 600 млн.тона азотни окиси и много други. 
 

Замърсяване на въздуха от автомобилите.

Само движещите се автомобили в света изхвърлят за една година повече от 200 млн.тона въглеродни окиси и 50 млн.тона въглеводороди. Това води до повишаване концентрацията на въглероден диоксид СО2, изпълняващ една от най-важните функции - задържа топлинното излъчване от нагрятата от слънцето земна повърхност.

Увеличаване на СО2 и парников ефект.

Проучванията показват, че увеличената концентрация на СО2 е предизвикала повишаване на средната глобална температура с 0,5 градуса през 2000 г. в сравнение с 1970 г. Увеличаващото му се количество е причина за намаленото топлинно излъчване от земната повърхност в околната среда. 

Явлението се нарича "парников ефект". Като последица от замърсяването на въздуха климатът на планетата се затопля и причинява стопяване на полярните ледници и повишаване нивото на Световния океан.

Изгаряне на кислорода и кислороден глад.

Във връзка с развитието на цивилизацията и бързия растеж на всички видове промишленост, допълнителния разход на кислород от атмосферата - главно при изгаряне на горива, достига огромни размери.

Ако в бъдеще годишното потребление на свободен кислород нарасне с 10% за 100 години неговото количество ще намалее до такава степен, че то ще достигне до критичната концентрация в атмосферата. 

Тогава човечеството ще се изправи пред проблема за т.нар. "кислороден глад". Учените достигат до извода, че увеличаването на кислород средно за всички видове горива в границите на 10% е напълно реална.
-----------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.